Jakou můžeme očekávat budoucnost v oblasti udržitelného bydlení?

Samotné udržitelné bydlení je jednou z oblastí života, které se postupně dostávají do našich každodenních životů. Neustále rostoucí populace si totiž vybírá daň na enormní spotřebě zdrojů, kterých ale planeta má omezené množství.

Recyklace a částečná energetická samostatnost jsou tak zajímavou otázkou pro naši budoucnost. A moderní stavební prvky už stoprocentně počítají s tím, že se jedná o budoucnost blízkou, a především reálnou.

Opětovné užívání odpadní energie

Jednou z důležitých oblastí v tomto ohledu můžete nazvat samotnou odpadní energii. Problémem je, že kvůli nedostatečnému těsnění ztrácíme dnes a denně teplo, vodu či dokonce i plyn. V globálním měřítku tak jde o gigantické ztráty a zbytečnou produkci navíc. Pokud ale zisk odpadní energie dokáže pochytat většinu těchto ztrát a otočí ji v užitek, tak se může domácnost nejen že dostat do úrovně jiné soběstačnosti, ale zároveň dokáží domácnosti ušetřit nemalé finance za ušetřené zdroje.

Odpadní voda nemusí hned pryč

Pochopitelně pokud se bavíme o splaškové vodě, kde potencionálně mohou být fekálie a podobné látky, tak na to ještě domácnosti nemají zdaleka žádné možnosti užití. Jenže takzvaná šedá voda, která se spojuje z menších nečistot, je znovu recyklovatelnou záležitostí. Dnes už dokážeme realizovat proces recyklace šedé vody díky speciálním modulům, které může obsluhovat víceméně kterákoliv domácnost. Z toho důvodu se tak voda může opět použít po některé užitkové, účely například jako splašková voda ke konečnému čištění až v městských čističkách.

Voda, která nám padá z nebes

Pokud se podíváme nad sebe, tak najdeme ten největší zdroj bohatství. Na jedné straně je to sluneční energie, kterou už začínají země po celém světě využívat mnohem častěji. Na druhé straně je to ale také dešťová voda. Samotný sběr dešťové vody a její další použití už je dlouholetou tradicí třeba na zahradách a v sadech. Jenže nádrže na dešťovou vodu dokázaly tuto aktivitu posunout na zcela odlišnou úroveň. Dnes už tak není problém v podzemních nádržích dešťovou vodu schraňovat a odčerpávat pro náš užitek.