Kartáčové a bezkartáčové motory. Jaké jsou mezi nimi klíčové rozdíly?

V rámci elektromotorů se budete velice často potkávat s těmito dvěma pojmy. Jedná se o kartáčové a bezkartáčové motory, které jsou sice velice podobnou kapitolou, ale drobné rozdíly u nich udávají právě to, kde a jak moc jsou používány.

Zcela standardně se dnes bezkartáčové motory používají ve většině dostupných možností. Jenže i starší technologie bezkartáčových motorů nemá ještě svoje nejlepší léta za sebou, a naprosto běžně ji tak potkáme v provozu. Jaké jsou ale mezi nimi rozdíly?

Jak fungují elektromotory zkráceně?

Nejdříve si zkráceně vysvětlíme samotnou funkci elektromotoru jako takového. Ten nahrazuje tlak z pálení v tomto případě jednom magnetickou silou. Pomocí elektrického proudu jsou jednotlivé magnetické komponenty vystavovány podmínkám, které mění také magnetické pole. To následně elektrické motory Bühler používají k tomu, aby se dostávali do pohybu vzájemným odpuzováním magnetů. Princip je tak opravdu velice jednouchý, ale přitom také velice praktický.

Komutátorové motory a jejich funkce

Začneme nejdříve od starších motorů, kterými jsou komutátorové DC motory Bühler. Hlavní funkce zde spočívá v komutátorech, které jsou rozděleny na samotném motoru. Jednotlivým přepínáním energie na komutátorech se aktivně mění také magnetické pole, které automaticky znamená již zmíněný výkon motoru. Komutátory zde umožňují dosahovat opravdu vysokých otáček. U toho ale musíme myslet na to, že díky přítomnosti dalších komponentů v mechanismu jsou komutátorové motory o něco větší, než je tomu u jejich následovníků.

Jaký je rozdíl u bezkartáčového motoru?

Bezkartáčové motory, jak takové jsou specifické tím, že u nich kompletně chybí zmíněné komutátory. Ty zde nahrazuje střídač, do kterého se posílá proud ke generování výkonu motoru. Základním důvodem, proč jsou EC motory Bühler extrémně používané, je jednoduchost konstrukce a dlouhý výdrž. Ve vysokých otáčkách opravdu zvládají stovky a tisíce hodin své funkce, přičemž nepotřebují žádný servis. Díky malým rozměrům jsou navíc extrémně vhodné tam, kde jinak není dostatek prostoru pro komutátorové motory.