Tento muž dokáže hravě vyrobit hrnce z hlíny

Přirozeně se vyskytující jíl obvykle obsahuje nečistoty, jako jsou kameny a písek. Existuje způsob, jak je odstranit smícháním jílu v suspenzi a vypuštěním této vody a zanecháním nečistot.

Začal jsem tím, že jsem kopal jámu pro příjem hlíny. Potom vykopejte hlínu z koryta potoka a dejte ji vedle jámy na hromadu. Do hromady se přimíchala voda a nechala se chvíli odležet.

Směs vody a jílu byla poté odvedena do sběrné jímky, kde se usadila. To bylo provedeno několikrát. Po usazení a vytečení vody se čistá hlína smíchala s grogem (rozdrcená stará keramika) a vyrobila se z ní nádoby.

Hrnce byly vypálené a kvalitní, při cvaknutí vydávaly zvonivý zvuk, což neznamenalo žádné praskliny nebo slabost. Tento způsob čištění hlíny ušetří spoustu času a úsilí odstraněním kroku ručního odstraňování kamenů z hliněného tělesa.